Stavební povolení na plot

 • 05. 01. 2024

Potřebujete stavební povolení či souhlas souseda při stavbě betonového plotu? Jaká je maximální výška plotu, který mohu postavit bez souhlasu souseda? Na tyto otázky se pokusím zodpověď v tomto souhrnném článku.

Stavební povolení a souhlas souseda

Podrobný zákon na stavební povolení na plot najdete v stavebním zákoně č. 283/2021 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2021.

Zde jsou konkrétní odkazy na jednotlivé paragrafy, které se týkají staveb plotů:

 • § 171: Druhové vymezení staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
 • § 172: Ohlášení stavby
 • § 173: Územní souhlas

V § 171 stavebního zákona je uvedeno, že stavba plotu, která splňuje následující podmínky, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení či souhlas souseda:

 • Výška plotu nesmí být vyšší než 2 metry.
 • Plot se musí nacházet v zastavěném území nebo zastavitelné ploše.
 • Plot nesmí být součástí veřejně přístupné komunikace nebo veřejně přístupného prostranství.
 • Plot nesmí být umístěn na hranici pozemku se sousedním pozemkem, který je veřejným prostranstvím nebo veřejně přístupnou komunikací.

Pokud váš nový betonový plot nebude nesplňovat některou z těchto podmínek, je nutné pro jeho stavbu získat územní souhlas.

V § 172 stavebního zákona je uvedeno, že ohlášení stavby musí obsahovat následující údaje:

 • Jméno a příjmení nebo název a sídlo stavebníka.
 • Předmět a umístění stavby.
 • Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby.
 • Předpokládané množství a druh materiálů, které budou při stavbě použity.

V § 173 stavebního zákona je uvedeno, že územní souhlas musí obsahovat následující údaje:

 • Jméno a příjmení nebo název a sídlo stavebníka.
 • Předmět a umístění stavby.
 • Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby.
 • Předpokládané množství a druh materiálů, které budou při stavbě použity.

Kromě těchto údajů musí stavebník v případě žádosti o územní souhlas také doložit souhlas sousedů se stavbou, pokud se plot nachází na hranici pozemku se sousedním pozemkem.

Pojďme se na dano problematiku podívat podrobněji

Průvodce stavbou plotu krok za krokem

Kdy budete potřebovat územní souhlas do stavebního úřadu.

1. Plot je vyšší než 2 metry

Jestli je celková výška plotu vyšší než 2 metry, anebo je opěrná zeď plotu vyšší než 1 metr, musíte nadále od stavebního úřadu územní souhlas získat.

Výška plotu bez stavebního povoleníPři stavbě plotu plotu do výšky 2 m nepotřebujete územní souhlas

2. Pozemek hraničí s komunikací anebo s veřejným prostranstvím

Jestli pozemek, který chcete oplotit, hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi či s veřejným prostranstvím, rovněž potřebujete od stavebního úřadu územní souhlas. Pozor – tato povinnost se vztahuje i na pozemky hraničící s chodníkem, který je také komunikací.

3. Pozemek či stavba je v památkově chráněném území či památkové zóně

Lidé mnohdy netuší, že jejich pozemek je součástí památkové zóny, proto doporučujeme si tuto náležitost ověřit v katastru nemovitostí. V takovém případě sice nepotřebujete povolení stavebního úřadu a ani nemusíte stavbu ohlašovat, vztahuje se ale na vás povinnost stavbu plotu projednat s orgánem památkové péče.

4. Pozemek se nachází v nezastavěném území

Jelikož je tento článek zaměřený na oplocení zastavěných pozemků, uvádíme tuto podmínku pouze pro úplnost. V případě oplocení pozemku v nezastavěném území, je majitel povinen od stavebního úřadu územní souhlas získat. Je velmi pravděpodobné, že v tomto případě bude úřad vyžadovat i vyjádření oboru životního prostředí.

5. Stavba plotu vyžaduje zemní práce nebo terénní úpravy

Stavebník je vždy povinen zjistit si v případě zemních prací informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu. Jestliže před stavbou plotu zjistíte v místě přítomnost inženýrských sítí, musíte stavebnímu úřadu kromě oznámení dodat jednoduchý popis plotu s příslušnými výkresy. Potřebné jsou také stanoviska dotčených vlastníků technické infrastruktury.

6. Pozemek se nachází na území hl. m. Prahy

Pro pozemky na území hlavního města se kromě výše zmíněných podmínek vztahují i mnohem podrobnější Pražské stavební předpisy. Detailněji se jim věnujeme níže, obecně lze ale důrazně doporučit nestavět v Praze plot bez konzultace s odborníkem či se stavebním úřadem.

Územní řízení a stavba plotu krok po kroku

Jestli se na vás vztahuje některá z výše uvedených výjimek, územnímu řízení se nevyhnete. Nemějte z toho ale obavy, jde většinou o jednoduchý administrativní proces.

Vyhledejte příslušný stavební úřad

Ať už stavíte plot svépomocí anebo na klíč, v první řadě si vyhledejte příslušný stavební úřad. Jestli váš pozemek zasahuje do správních obvodů několika obcí, musíte se obrátit na příslušný Krajský úřad.

Předejte podklady - žádosti, souhlas a stanoviska

Pak už stačí oficiálně zažádat stavební úřad o územní souhlas a mimo jiné k žádosti dodat souhlas sousedů, a v případě potřeby i závazná stanoviska dotčených orgánů (dle podmínek jednotlivých výjimek vyjmenovaných výše).

Žádost může podávat pouze vlastník pozemku. Jestli máte pozemek pronajatý, musíte o tuto povinnost požádat majitele. Takové situace jsou nejčastější v případě chatových a zahrádkářských oblastí, kdy je majitelem pozemku zahrádkářský svaz anebo obec.

Když nevíte, ptejte se stavebního úřadu

Pracovníci stavebního úřadu mají povinnost s vámi jakékoli nejasnosti konzultovat, a proto se v případě dotazů na ně neváhejte obrátit. Všechny potřebné formuláře naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Rozhodnutí vám stavební úřad dodá v lhůtě 30 dnů.

Pozemek mějte přesně zaměřený

Při samotné stavbě – a to i v případě stavby plotu bez potřeby povolení, dbejte na přesné zaměření hranice pozemku. V ideálním případě si zaměření ještě před zahájením stavby nechte potvrdit sousedy. Správné vyřízení všech náležitostí je opravdu důležité. Nepovolená či nepřesně zaměřená stavba plotu by jinak mohla mít za následek zahájení řízení o odstranění stavby a případně i pokuty.

HODNOCENÍ OD KLIENTŮ

Co o nás říkají naši zákazníci

 • Šardice 765
  696 13

Nastavení cookies: Aby web fungoval, tak jak ho znáte

Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.

Tyto cookies jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek. Vždy aktivní.

Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vyladit. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak lidé web používají, které stránky navštívili, na co klikají. a na které odkazy jsi klikla. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní.

Díky marketingovým cookies třetích stran vám můžeme připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách, i jinde na internetu. Když tyto cookies zakážete, reklam bude pořád stejně. Ovšem na věci, které vás nezajímají.

Zavřít