Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti RS Beton s.r.o.  se sídlem Šardice 765, 696 13 IČ: 02860228, zapsaná v OR, oddíl C vložka 82656 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • e-mail
  • telefon
  • adresa

2. Jsme provozovatelem webu www.rsbeton.cz a jméno, příjmení, e-mail, telefon a adresu potřebujeme zpracovávat za účelem vytvoření nabídky produktu, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz.Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
E-mail: obchod@rsbeton.cz
Adresa: RS Beton s.r.o., Šardice 765, 696 13

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) Poskytovatel softwaru
b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
mapa
Copyright 2016 RS Beton s.r.o. Všechny práva vyhrazena
Vytvořila firma Cernet s.r.o. | informace o webové stránce